ศูนย์บริการลูกค้า

093-441-1941

@cozmagic

ที่ตั้งสำนักงาน

16 ซ.แฉล้มนิมิตร 7  แขวงบางโคล่  เขต บางคอแหลม  กทม. 10120

ศูนย์บริการลูกค้า

02-688-4244 (เวลาทำการ 9.30-19.30 hrs.)

โทรศัพท์มือถือ

089-488-9709 (12.00-20.00 hrs.)

Fax

02-688-4243 (อัตโนมัติ)

Website

www.CozmagicSkincare.com
และ www.cozmagic.com

Facebook

www.facebook.com/CozmagicSkincare

Line

Cozmagic

Instagram

CozmagicSkincare

Showroom

ร้าน Ramilla (รามิลล่า)

“ชั้น 2”

728 โครงการเดอะแจ๊ส ห้องเขที่ บี203 าดพร้าว-วังหิน าดพร้าาดพร้าว กทม.10230